Wyświetlenie artykułów z etykietą: walne zgromadzenie

środa, 22 styczeń 2020 20:07

Walne zgromadzenie sprawozdawcze za rok 2019

W dniu 18 stycznia, w Sali Domu Nauczyciela, odbyło się ostatnie w tej kadencji Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego Koła. Odwiedzili nas: burmistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz, Członek Prezydium ZO Michał Cebula, prezes zarządu koła Rafineria Jasło Maciej Kosiba oraz komendant SSR Mirosław Nabożny.

Tradycyjnie dopełniono formalności związanych z odczytaniem sprawozdań, zatwierdzeniem preliminarza oraz planów na 2020 rok. Kilka słów do uczestników skierował burmistrz, omówił bieżący status procedury likwidacji nielegalnego składowiska odpadów na terenie byłej rafinerii. Dyskusja została zdominowana tematem finansowania strażników okręgowych w Gorlicach – co też przełożyło się na składane wnioski. Spotkanie trwało do godziny 17.00.

Szanowni Koledzy i Koleżanki, kolejne Walne Zgromadzenie, czyli to za rok, będzie już wyborczym. Piszę o tym w kontekście tragicznej więc frekwencji na zebraniach. W tym roku zainteresowanie zebraniem wykazało ledwo 25 osób. To oczywiście nie jest tylko problemem naszego Koła, tak wyglądają zebrania praktycznie we wszystkich Kołach PZW. Warto tu zwrócić uwagę na fakt że najwyższa frekwencja notowana jest w małych, wiejskich kołach, natomiast w miastach i funkcjonujących w nich dużych kołach frekwencja jest wszędzie katastrofalna! Jestem absolutnie przekonany że skutkiem takiej sytuacji będzie z czasem urealnienie i rozdzielenie opłat, na te niższe dla członków PZW, którzy są zainteresowani działalnością w stowarzyszeniu oraz tych którzy są związkowcami tylko z nazwy, a faktycznie są po prostu klientami PZW. Biorąc pod uwagę strukturę demograficzną i sytuację ekonomiczną naszego Kraju zmiany nastąpić muszą, pytanie tylko kiedy.

W załączeniu zamieszczam sprawozdanie z pracy Koła „Miasto Gorlice” dla naszych wędkarzy, także tych którzy mając kontakt z Kołem tylko przy wnoszeniu opłat wylewają z siebie pokłady pretensji do kolegów, którym jeszcze chce się dla PZW pracować.

 

Dział: Aktualności
niedziela, 01 grudzień 2019 22:45

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze - 18 stycznia

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się 18 stycznia 2020r (w sobotę) o godzinie 14.00 (pierwszy termin). Spotykamy się jak zwykle w Domu Nauczyciela w Gorlicach przy ulicy Wróblewskiego 10.

 

Dział: Aktualności
poniedziałek, 04 luty 2019 11:24

Krótkie podsumowanie walnego zgromadzenia

W dniu 19 stycznia 2018 r, w Sali Domu Nauczyciela odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW „Miasto Gorlice”. Swoją obecnością zaszczycili nas: Skarbnik Okręgu PZW NS – Andrzej Róg, Pan Sekretarz Rady Miasta Gorlice – Daniel Janeczek, Członek Zarządu Koła PZW Biecz - Piotr Zapert, Członek Zarządu Koła PZW Rafineria Jasło - Maciej Kosiba. Po przywitaniu gości, odczytaniu sprawozdań Zarządu, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej przegłosowaliśmy plan pracy na otwarty już sezon oraz oczywiście budżet. Ponieważ Koło posiada stabilną od lat ilość członków i nie przewidujemy jakichś strategicznych wydatków, kształt budżetu jest niemal identyczny jak rok wcześniej. Zapoznaliśmy również obecnych z preliminarzem wydatków na łowisko w Kobylance.

Po zakończeniu części sprawozdawczej i przyjęciu koniecznych uchwał otwarta została dyskusja. Wśród tematów, które interesowały wędkarzy dominowały tradycyjnie te związane z przepisami połowu oraz finansowaniem zarybień na naszych wodach – poniżej zamieszczamy zgłoszone wnioski. Niestety przy niezmiennej ilości członków w naszym Kole z roku na rok obserwujemy spadające zainteresowanie tym co dzieje się w naszych strukturach. Dotyczy to tak prac na wszystkich płaszczyznach działalności jak i niestety nawet obecności na Walnym Zgromadzeniu. W zebraniu uczestniczyło w tym roku… 26 osób co jest niechlubnym rekordem. Niestety, zainteresowanie Kołem dla przytłaczającej ilości wędkarzy kończy się w momencie opłacenia karty wędkarskiej, dla organizacji społecznej jest to swego rodzaju patologia.

ZGŁOSZONE WNIOSKI:

 • Wniosek do ZO PZW o zwiększenie kwoty wydatków na ochronę wód.
 • Wniosek do ZO PZW ws zastąpienia opłaty za wędkowanie z łodzi na opłatę za połów na zbiornikach zaporowych – sprawiedliwą wobec wywożących przynętę.
 • Wniosek do RPK Jasło Biecz Gorlice o to aby niewykorzystana kwota na zarybienie stawu nr 1 dużym karpiem nie przepadała, a przechodziła na rok kolejny.
 • Wniosek do ZO PZW o zbadanie statusu znaku zakazu wjazdu przy drodze do jeziora Klimkówka i poczynienie starań o możliwość swobodnego slipowania łodzi.
 • Wniosek do ZO PZW o wprowadzeniu jednolitej opłaty dla wędkujących muchą i spinningiem w okresie tarła pstrąga potokowego – w miejsce dopłaty za głowacicę.
 • Wniosek do ZO PZW o zatrudnieniu całorocznym strażników okręgowych w Gorlicach.
 • Wniosek do ZO PZW o objęcie zasadą „no kill” głowacicy na wodach całego okręgu.
 • Wniosek do ZO PZW o doprecyzowanie zasad wywożenia przynęty i objęciu ich dopłatą.
 • Wniosek do ZO PZW o udzielenie informacji które wody zarybiane są rybą produkowaną przez o/NS.
 • Wniosek do ZO PZW przeznaczenie 20% zysku Okręgu na zarybienia wód pstrągiem potokowym 2+.
 • Wniosek do ZO PZW o zakup pontonu z silnikiem elektrycznym dla Strazy Okręgu w Gorlicach.
Dział: Aktualności
poniedziałek, 28 styczeń 2008 00:00

Walne Zgromadzenie koła 2008

Zgodnie z zapowiedzią w Domu Nauczyciela przy ul. Wróblewskiego w Gorlicach w sobotę 26 stycznia 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW „MIASTO-GORLICE”. Jak zwykle nie zawiedli członkowie Koła, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu. Przybyli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Gorlice Pan Kazimierz Sterkowicz, w zastępstwie Komendanta Powiatowego Policji - Pan Mariusz Piotrowski., Komendant Straży Granicznej w Koniecznej Pan Janusz Ślusarz oraz Komendant Straży Miejskiej Pan Wojciech Pietrusza. Koła wędkarskie z Rady Porozumienia Kół Jasło-Biecz-Gorlice reprezentowali: Prezes Koła KRO 17 przy Rafinerii Kolega Bronisław Dedo oraz Prezes Koła Biecz Kolega Stanisław Kozień. Uchwałą Walnego Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Koła i sprawozdanie finansowe za 2007 oraz przyjęto plan pracy koła i preliminarz na 2008 rok. Podczas spotkania Prezes Koła Wilhelm Dąbrowski wręczył podziękowania okolicznościowe za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazywaną naszemu Kołu. Panu Burmistrzowi Miasta Gorlic Kazimierzowi Sterkowiczowi, Komendantowi Powiatowemu Policji Panu Michałowi Gawlikowi, Panu Komendantowi Straży Granicznej w Koniecznej Januszowi Ślusarzowi oraz Panu Bogdanowi Oszajca.

Dział: Aktualności
sobota, 16 styczeń 2010 00:00

Walne zgromadzenie koła - styczeń 2010

Szanowni Koledzy w dniu 16.01.2010 roku w sali Domu Nauczyciela odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła PZW "Miasto Gorlice". Zgromadzeni w liczbie 42 osób wędkarze oraz goście Koła wśród których znaleźli się Prezes Zarządu Okręgu PZW Nowy Sącz Pan Józef Kaczor, Pan Mirosław Wędrychowicz Starosta Powiatu Gorlice, Burmistrz Gorlic Pan Kazimierz Sterkowicz, Pani Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego - Maria Puścizna - Syc, wysłuchali sprawozdania Zarządu oraz przysłuchiwali się dyskusji. W toku dyskusji wysunięto 4 wnioski które większością głosów zostały skierowane do Zarządu Okręgu. Oto one:

"Zmiana (przywrócenie) 30 cm wymiaru ochronnego dla pstrąga potokowego na rzece Ropie i Sękówce "

"Utworzenie odcinka złów i wypuść od mostu drogowego na ul. Mickiewicza w Gorlicach do mostu drogowego w kierunku miejscowości Bystra, na równych uprawnieniach muszkarzy i spinningistów"

"Zniesienie zakazu trolingowania na zbiorniku zaporowym Klimkówka"

"Zróżnicowanie opłaty rocznej w o/Nowy Sącz na wody nizinne i górskie"

Serdecznie dziękuję wszystkim za uczestnictwo! Pamiętajmy że to właśnie obecność na Zebraniach pozwala mieć wpływ na kształt przepisów jakie nas obowiązują.

Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w załączniku poniżej.

Dział: Aktualności

W dniu 28 stycznia, na walnym zgromadzeniu członków koła, przedstawiciele zarządu dokonali podsumowania minionego roku działalności a także wskazali priorytety pracy naszej organizacji w roku bieżącym. Dwóch członków naszego koła za działalność na rzecz PZW zostało uhonorowanych odznakami PZW: 

Antek Bogdan - otrzymał złotą odznakę PZW

Dariusz Ludwin  - otrzymał odznakę okręgową za zasługi dla okręgu PZW w Nowym Sączu. 

Miłym akcentem było także uhonorowanie wędkarzy wyróżniających się w rywalizacji sportowej, prowadzonej w ramach organizowanego w naszym kole grand prix muchowego i spinningowego. Z zaproszonych gości głos zabrali: Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan, Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz a także przedstawiciele Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu: Jaromir Myrna i Michał Cebula. Istotnym elementem zebrania była debata i głosowanie nad wnioskami, które przekazane zostaną do rozpatrzenia przez Zarząd Okręgu w Nowym Sączu i Radę Porozumienia Kół Jasło - Biecz - Gorlice. Tutaj głos w dyskusji zabrał Piotr Zapert (przedstawiciel zarządu Koła PZW w Bieczu i Grupy SAZAN), który wyjaśnił kluczowe zagadnienia związane z gospodarowaniem na łowisku PZW w Siepietnicy. Wyciąg z sprawozdania komisji uchwał i wniosków jest dostępny w załączniku poniżej.

Dziękujemy za przybycie wszystkim członkom koła i gościom.

 

Dział: Aktualności

Walne zgromadzenie, które odbyło się 19 stycznia 2013 roku było dla nas szczególnym. To nie tylko podsumowanie minionego roku, ocena pracy Zarządu Koła w kończącej się kadencji 2008-2012 ale dodatkowo była to okazja do przyjrzenia się jak zaczynała się działalność naszego Koła, kiedy to 10 lat temu powstało, jaką pozycję zajmujemy obecnie i w jakim kierunku chcemy się rozwijać. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy przyszliście! Pokazujecie, że członkostwo w takiej organizacji społecznej jaką jest PZW nie sprowadza się tylko do obowiązku regulowania składek! Dziękujemy za przybycie także naszym Przyjaciołom: Burmistrzowi Gorlic Witoldowi Kochanowi, Staroście Powiatu Mirosławowi Wędrychowiczowi, przedstawicielom SSR: Mirosławowi Nabożnemu i Franciszkowi Witkowi a także: Prezesowi Koła PZW Biecz Stanisławowi Kozieniowi i reprezentującemu Koło PZW Jasło Rafineria Stanisławowi Gorczycy.

Biorąc pod uwagę kwestie formalne - ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium, wybrano także nowy Zarząd, który będzie pracował przez kolejne 4 lata. Prezesem naszego Koła na następną kadencję został wybrany Łukasz Kosiba. Po wcześniejszych czterech latach "prezesury" Łukasza nie mamy wątpliwości, że jest motorem napędzającym naszą działalność i osobą która potrafi cały czas zarażać nas swoim entuzjazmem. Ile go to kosztuje czasu i pracy (a czasem zdrowia) wie chyba tylko On...

Skład władz Koła został uzupełniony o Krzysztofa Gawlika i Piotra Przybyłowicza (zastąpili kończących zasiadanie w Zarządzie Marka Lianę i Mariana Wronę). Nasi nowi Koledzy mimo tego, że formalnie zaczynają dopiero pracę w Zarządzie, to tak na prawdę od wielu lat aktywnie działają w wędkarskim środowisku i wielokrotnie wspierali nasze inicjatywy, dlatego też witamy Was z wielką radością! Dzisiejsze Walne Zgromadzenie było także okazją do uhonorowania naszych Kolegów wyróżnieniami nadawanymi przez Okręg PZW - srebrną odznakę otrzymał Stefan Szary. Także zwycięzcy zmagań sportowych odebrali pamiątkowe puchary i dyplomy.

Dyskusja, będąca częścią obrad, dotyczyła spraw najbardziej nas interesujących i często wywołujących emocje. Omawiano m in. przyszłość i charakter naszego odcinka no kill, potrzebę zmiany niektórych złych praktyk związanych z zarybieniami, obowiązujące limity i wymiary ochronne a także zwrócono uwagę na możliwości wpływania na poprawę zarządzania majątkiem i wynikiem ekonomicznym Okręgu PZW w Nowym Sączu. Warto zwrócić uwagę, że mimo tego iż pojawiały się bardzo różne poglądy to dyskusja miała charakter merytoryczny - za co bardzo dziękujemy. Bardzo interesujące były także wystąpienia przedstawicieli SSR, przybliżyli nam działalność straży w minionym roku, priorytety na następne lata, potrzeby i problemy, z którymi najbardziej się borykają. Dość powiedzieć, że ani Mirek ani Franciszek takiej owacji z sali chyba się nie spodziewali a świadczy to tylko o tym, że mimo tak trudnej roli w jakiej występują w swojej działalności społecznej to wszyscy potrafimy docenić to co SSR robi i ile nasze wody zawdzięczają Waszej pracy!

Dział: Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami, które były składane na walnych zgromadzeniach kół naszego okręgu w sezonie 2013. Pod wieloma względami jest to bardzo interesująca lektura.

Lista wniosków dostępna jest w załączniku poniżej.

Dział: Aktualności
wtorek, 17 styczeń 2017 00:00

Krótko o walnym zgromadzeniu

W dniu 7 stycznia odbyło się w Domu Nauczyciela Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Koła PZW „Miasto Gorlice". W spotkaniu uczestniczyło 57 osób w tym Prezes Zarządu Okręgu Nowy Sącz Zdzisław Kowalski, Dyrektor Biura Okręgu Łukasz Kipiel, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, Starosta Powiatu Jerzy Nalepka oraz Prezes Koła PZW w Bieczu Kol Stanisław Matula. Wręczono pamiątkowe dyplomy, podziękowania za dotychczasową pracę dla ustępujących członków organów Koła. Srebrną odznakę Prezes Okręgu wręczył naszemu Koledze Grzegorzowi Grzywaczowi, a odznaczenia za zasługi dla Okręgu Piotrowi Przybyłowiczowi i Danielowi Wronie. Za długoletnią pracę wyróżniono też Kolegę Jana Wójcika, zezwoleniem na łowisko Kobylanka.

Zaproszeni goście z uznaniem wypowiedzieli się o pracy społecznej w Kole podkreślając wkład w popularyzację sportu oraz ochronę środowiska naturalnego. Po zapoznaniu się uczestników z sprawozdaniami uchwalono absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz przeprowadzono wybory. Prezesem Koła na kolejną kadencję został Łukasz Kosiba, który dziękując za wybór podziękował równocześnie Członkom Zarządu Koła za wspólną dotychczasową pracę. Poinformował jednocześnie, że jest to jego ostatnia kadencja na tym stanowisku, a w kolejnych wyborach ustępuje miejsca młodszym - ale już bardzo doświadczonym Kolegom z Zarządu Koła. 

Zarząd Koła został wybrany w kształcie analogicznym do poprzedniej kadencji z wyjątkiem Kol Dariusza Ludwina, który nie startował w wyborach z uwagi wyjazd za granicę.

Na Walnym Zgromadzeniu przegłosowano także następujące wnioski: 

• o wprowadzeniu zasady „złów i wypuść" dla lipienia w całym okręgu Nowy Sącz
• o dopuszczeniu do łowienia potoku Moszczanka
• o zakup silnika spalinowego dla SSR w Gorlicach z przeznaczeniem na Klimkówkę 
• o całoroczne dopuszczenie spinningu na Białej Tarnowskiej
od potoku Kąśnianka do mostu za sklepem LEWIATAN
• o wprowadzeniu zasady „złów i wypuść" dla głowacicy w całym okręgu Nowy Sącz
• o zmniejszeniu limitu dziennego dla okonia do 5 szt
• o zobligowaniu Porozumienia Kół Jasło Biecz Gorlice do zlikwidowania tablicy informacyjnej przy wjeździe na stawy w Siepietnicy i uaktualnianie strony internetowej  

Nie uzyskał poparcia (już raz odrzucony przez ZO) wniosek dotyczący ponownego dopuszczenia spinningu na Klimkówce od 1 maja. Ponieważ jednak ten ostatni wniosek budzi wśród wędkarzy sporo emocji, zasady dopuszczenia do łowienia na Klimkówce zarówno zwolenników spinningu jak i żywca (bez podziału tych dwóch grup wędkarzy) będą jeszcze przedmiotem zainteresowania Zarządu Okręgu. Zebranie zakończyło się przed godziną 17.00

Dział: Aktualności

Zgodnie z wymogami Statutu i tradycją organizowania walnych początkiem stycznia tak i w tym roku, w dniu 20 stycznia odbyło się w Sali Domu Nauczyciela Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW „Miasto Gorlice". Gośćmi spotkania byli Starosta Powiatu Gorlice Jerzy Nalepka, Członek Prezydium ZO PZW NS Michał Cebula, Wiceprezes Koła PZW Rafineria Jasło Kazimierz Zięba, Członek Zarządu Koła PZW Biecz Piotr Zapert. Niestety tradycyjnie też zainteresowanie wśród wędkarzy spotkaniem okazało się szczątkowe. Na ponad 600 członków, czas na to aby przyjść znalazło 35 osób... To bolączka wszystkich Kół PZW, co nie zmienia faktu, że zwykle na zebraniach brakuje tych, których najwięcej słychać na FB, nad wodą lub u naszego skarbnika w sklepie. Nie wstyd Wam Panowie?  

Wręczyliśmy dyplomy z ubiegłorocznych imprez sportowych w Kole, ponadto odznakę za zasługi dla Okręgu PZW w Nowym Sączu otrzymał Kol Artur Musiał, a srebrną odznakę za multum pracy jaką wykonał w ostatnich latach dla Koła otrzymał Marek Potyrała - GRATULUJĘ. W swoim przemówieniu Starosta Gorlicki Pan Jerzy Nalepa podkreślił rolę jaką pełni Koło w ochronie wód oraz edukacji ekologicznej młodzieży. Przekazał również informacje dotyczące odpadów toksycznych w Rafinerii Glimar. W opinii Pana Starosty na chwilę obecną bezpośredniego zagrożenia skażeniem niema. Następnie głos zabrał Kol. Kazimierz Zięba, który jak zwykle ciepło odniósł się do działalności naszego Koła oraz omówił działalność Porozumienia Kół Jasło - Biecz - Gorlice. W drodze uchwał przyjęto preliminarz Koła na 2018 rok i plan działania, przyjęto uchwałami sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Częścią najbardziej wyczekiwaną przez wędkarzy jest punkt porządku obrad „DYSKUSJA" W jej trakcie wędkarze zwracali uwagę szczególnie na:

- konieczność bardziej sprawiedliwego rozwiązania finansowania zarybień Klimkówki, gdzie środki z podwyższonych opłat za łódkę płacone głównie przez spinningistów nie licują z równoczesnym zakazem połowu w nocy z łódki. Wskazano na konieczność równorzędnego traktowania w zakazach zarówno łowiących z łódki jak z brzegu. 
- konieczność podjęcia działań skierowanych na odbudowę bazy pokarmowej ryb drapieżnych na Klimkówce,
- konieczność zmian w opłatach za łowisko Kobylanka. 

W trakcie zebrania przegłosowano też następujące wnioski:
Wniosek o rozdzieleniu opłat na łowisku Kobylanka na poszczególne stawy

Wniosek o całkowitym zakazie łowienia na Klimkówce w nocy

Wniosek o zatrudnieniu przez Okręg całorocznym strażników okręgowych
w Gorlicach
 
Wniosek o obniżeniu górnych wymiarów widełkowych do sandacz 80cm, szczupak 80, głowacica 90cm, boleń 80cm, okoń 40cm
 
Wniosek o zwrócenie się do ZG PZW ws podjęcia działań mających na celu zwiększenie kar za kłusownictwo
 
Wniosek o aneksowanie operatu rybackiego w celu umożliwienia zarybienia Klimkówki drobnicą
 
Wniosek o zróżnicowanie opłat w Okręgu w zależności od stosowania formuły no kill
 
Wniosek o rozdziale opłat na łowisku Kobylanka w zależności od stosowania formuły no kill
 
Wniosek o zakazie łowienia na Klimkówce metodą muchową od 1 stycznia do 31 maja
 
Wniosek o zmniejszenie limitów połowu w o/NS do: pstrąg 3 szt, szczupak sandacz (łącznie 3 szt) - na miesiąc
 

Dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność

 

Dział: Aktualności