poniedziałek, 14 styczeń 2019 10:36

Zastrzeżenia prawne

1. Serwis internetowy https://pzwgorlice.pl, funkcjonujący pod nazwą: "Gorlicki Portal Wędkarski, Koło PZW Miasto Gorlice", stanowi własność Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Miasto Gorlice i zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. podlega ochronie praw autorskich (dz. U. Z dnia 23 lutego 1994 r., nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).

2. Kopiowanie całości lub poszczególnych elementów zawartych w serwisie https://pzwgorlice.pl jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela serwisu.

3. Koło PZW Miasto Gorlice dokłada wszelkich starań aby dane zawarte w serwisie były zawsze aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego, a w szczególności za: szkody będące następstwem interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie https://pzwgorlice.pl , uzyskania niepełnych lub błędnych informacji oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem informacji zawartych w serwisie.

4. Serwis w całości ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 kodeksu cywilnego.

5. Wszystkie nazwy własne, logotypy, znaki firmowe znajdujące się w serwisie https://pzwgorlice.pl należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

6. Dane osobowe zawarte w serwisie https://pzwgorlice.pl są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności.