Wyświetlenie artykułów z etykietą: walne zgromadzenie

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami, które były składane na walnych zgromadzeniach kół naszego okręgu w sezonie 2013. Pod wieloma względami jest to bardzo interesująca lektura.

Lista wniosków dostępna jest w załączniku poniżej.

Dział: Aktualności
wtorek, 17 styczeń 2017 00:00

Krótko o walnym zgromadzeniu

W dniu 7 stycznia odbyło się w Domu Nauczyciela Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Koła PZW „Miasto Gorlice". W spotkaniu uczestniczyło 57 osób w tym Prezes Zarządu Okręgu Nowy Sącz Zdzisław Kowalski, Dyrektor Biura Okręgu Łukasz Kipiel, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, Starosta Powiatu Jerzy Nalepka oraz Prezes Koła PZW w Bieczu Kol Stanisław Matula. Wręczono pamiątkowe dyplomy, podziękowania za dotychczasową pracę dla ustępujących członków organów Koła. Srebrną odznakę Prezes Okręgu wręczył naszemu Koledze Grzegorzowi Grzywaczowi, a odznaczenia za zasługi dla Okręgu Piotrowi Przybyłowiczowi i Danielowi Wronie. Za długoletnią pracę wyróżniono też Kolegę Jana Wójcika, zezwoleniem na łowisko Kobylanka.

Zaproszeni goście z uznaniem wypowiedzieli się o pracy społecznej w Kole podkreślając wkład w popularyzację sportu oraz ochronę środowiska naturalnego. Po zapoznaniu się uczestników z sprawozdaniami uchwalono absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz przeprowadzono wybory. Prezesem Koła na kolejną kadencję został Łukasz Kosiba, który dziękując za wybór podziękował równocześnie Członkom Zarządu Koła za wspólną dotychczasową pracę. Poinformował jednocześnie, że jest to jego ostatnia kadencja na tym stanowisku, a w kolejnych wyborach ustępuje miejsca młodszym - ale już bardzo doświadczonym Kolegom z Zarządu Koła. 

Zarząd Koła został wybrany w kształcie analogicznym do poprzedniej kadencji z wyjątkiem Kol Dariusza Ludwina, który nie startował w wyborach z uwagi wyjazd za granicę.

Na Walnym Zgromadzeniu przegłosowano także następujące wnioski: 

• o wprowadzeniu zasady „złów i wypuść" dla lipienia w całym okręgu Nowy Sącz
• o dopuszczeniu do łowienia potoku Moszczanka
• o zakup silnika spalinowego dla SSR w Gorlicach z przeznaczeniem na Klimkówkę 
• o całoroczne dopuszczenie spinningu na Białej Tarnowskiej
od potoku Kąśnianka do mostu za sklepem LEWIATAN
• o wprowadzeniu zasady „złów i wypuść" dla głowacicy w całym okręgu Nowy Sącz
• o zmniejszeniu limitu dziennego dla okonia do 5 szt
• o zobligowaniu Porozumienia Kół Jasło Biecz Gorlice do zlikwidowania tablicy informacyjnej przy wjeździe na stawy w Siepietnicy i uaktualnianie strony internetowej  

Nie uzyskał poparcia (już raz odrzucony przez ZO) wniosek dotyczący ponownego dopuszczenia spinningu na Klimkówce od 1 maja. Ponieważ jednak ten ostatni wniosek budzi wśród wędkarzy sporo emocji, zasady dopuszczenia do łowienia na Klimkówce zarówno zwolenników spinningu jak i żywca (bez podziału tych dwóch grup wędkarzy) będą jeszcze przedmiotem zainteresowania Zarządu Okręgu. Zebranie zakończyło się przed godziną 17.00

Dział: Aktualności

Zgodnie z wymogami Statutu i tradycją organizowania walnych początkiem stycznia tak i w tym roku, w dniu 20 stycznia odbyło się w Sali Domu Nauczyciela Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła PZW „Miasto Gorlice". Gośćmi spotkania byli Starosta Powiatu Gorlice Jerzy Nalepka, Członek Prezydium ZO PZW NS Michał Cebula, Wiceprezes Koła PZW Rafineria Jasło Kazimierz Zięba, Członek Zarządu Koła PZW Biecz Piotr Zapert. Niestety tradycyjnie też zainteresowanie wśród wędkarzy spotkaniem okazało się szczątkowe. Na ponad 600 członków, czas na to aby przyjść znalazło 35 osób... To bolączka wszystkich Kół PZW, co nie zmienia faktu, że zwykle na zebraniach brakuje tych, których najwięcej słychać na FB, nad wodą lub u naszego skarbnika w sklepie. Nie wstyd Wam Panowie?  

Wręczyliśmy dyplomy z ubiegłorocznych imprez sportowych w Kole, ponadto odznakę za zasługi dla Okręgu PZW w Nowym Sączu otrzymał Kol Artur Musiał, a srebrną odznakę za multum pracy jaką wykonał w ostatnich latach dla Koła otrzymał Marek Potyrała - GRATULUJĘ. W swoim przemówieniu Starosta Gorlicki Pan Jerzy Nalepa podkreślił rolę jaką pełni Koło w ochronie wód oraz edukacji ekologicznej młodzieży. Przekazał również informacje dotyczące odpadów toksycznych w Rafinerii Glimar. W opinii Pana Starosty na chwilę obecną bezpośredniego zagrożenia skażeniem niema. Następnie głos zabrał Kol. Kazimierz Zięba, który jak zwykle ciepło odniósł się do działalności naszego Koła oraz omówił działalność Porozumienia Kół Jasło - Biecz - Gorlice. W drodze uchwał przyjęto preliminarz Koła na 2018 rok i plan działania, przyjęto uchwałami sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Częścią najbardziej wyczekiwaną przez wędkarzy jest punkt porządku obrad „DYSKUSJA" W jej trakcie wędkarze zwracali uwagę szczególnie na:

- konieczność bardziej sprawiedliwego rozwiązania finansowania zarybień Klimkówki, gdzie środki z podwyższonych opłat za łódkę płacone głównie przez spinningistów nie licują z równoczesnym zakazem połowu w nocy z łódki. Wskazano na konieczność równorzędnego traktowania w zakazach zarówno łowiących z łódki jak z brzegu. 
- konieczność podjęcia działań skierowanych na odbudowę bazy pokarmowej ryb drapieżnych na Klimkówce,
- konieczność zmian w opłatach za łowisko Kobylanka. 

W trakcie zebrania przegłosowano też następujące wnioski:
Wniosek o rozdzieleniu opłat na łowisku Kobylanka na poszczególne stawy

Wniosek o całkowitym zakazie łowienia na Klimkówce w nocy

Wniosek o zatrudnieniu przez Okręg całorocznym strażników okręgowych
w Gorlicach
 
Wniosek o obniżeniu górnych wymiarów widełkowych do sandacz 80cm, szczupak 80, głowacica 90cm, boleń 80cm, okoń 40cm
 
Wniosek o zwrócenie się do ZG PZW ws podjęcia działań mających na celu zwiększenie kar za kłusownictwo
 
Wniosek o aneksowanie operatu rybackiego w celu umożliwienia zarybienia Klimkówki drobnicą
 
Wniosek o zróżnicowanie opłat w Okręgu w zależności od stosowania formuły no kill
 
Wniosek o rozdziale opłat na łowisku Kobylanka w zależności od stosowania formuły no kill
 
Wniosek o zakazie łowienia na Klimkówce metodą muchową od 1 stycznia do 31 maja
 
Wniosek o zmniejszenie limitów połowu w o/NS do: pstrąg 3 szt, szczupak sandacz (łącznie 3 szt) - na miesiąc
 

Dziękuję wszystkim uczestnikom za obecność

 

Dział: Aktualności
Strona 2 z 2