czwartek, 02 kwiecień 2020 09:17

Ważne! Komunikat okręgu PZW w Nowym Sączu

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Poniżej przytaczamy komunikat okręgu PZW w Nowym Sączu, opublikowany na stronie okręgu w dniu 02-04-2020, związany z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.

W związku z wprowadzeniem w dn. 1.04.2020 r. przez Radę Ministrów nowych ograniczeń, związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, Okręg PZW w Nowym Sączu zaleca wędkarzom powstrzymanie się od uprawiania wędkowania w okresie obowiązywania nowych obostrzeń.

Odpowiadając na liczne pytania dotyczące legalności połowu ryb w tym czasie informujemy, że interpretacja omawianych przepisów z zakresu bezpieczeństwa publicznego leży w gestii odpowiednich organów państwowych - policji, sanepidu, sądów administracyjnych. W świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów niedopuszczalne jest:
1) przebywanie, a więc również wędkowanie, na /pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenach zieleni (w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż/);
przez tereny zieleni, zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy o ochronie przyrody rozumie się: "/tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym";
powyższe oznacza, że wszelkie pokryte roślinnością tereny urządzone są objęte zakazem przebywania (w szczególności stawy czy łowiska w miastach); taki zakaz nie dotyczy jedynie lasów czy zupełnie "dzikich", odludnych i nieurządzonych terenów pokrytych roślinnością;
2) przemieszczanie się, a więc również wędkowanie, osób do 18 roku życia bez osoby dorosłej;
3) przemieszczanie się w innych celach niż zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (oraz inne przypadku wymienione w rozporządzeniu: zawodowe, wolontariat COVID, kult religijny);
dosłowne brzmienie tego ograniczenia może sugerować całkowity zakaz wędkowania, jednakże przepis ten funkcjonował już przed 1.04 br. w takim samym brzmieniu i był interpretowany jako niezakazujący wędkowania z dokładnie takich samych przyczyn jak spacery, bieganie czy jazda na rowerze (higiena psychiczna);
nie można jednakże wykluczyć, że policja na tle nowego rozporządzenia ten sam zapis będzie interpretować bardziej restrykcyjnie, a wszelkie dłuższe wyjścia (jak w przypadku wędkarstwa) będą uważane za przekraczające niezbędną potrzebę.
Należy również podkreślić, że naruszenie zasad związanych z
zapobieganiem COVID, zgodnie z nowym art. 48a ust. 1 ustawy o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi grozi wymierzeniem przez sanepid administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 5000-30.000 zł, która jest nakładana decyzją, podlegającą natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia. Sankcja jest więc bardzo poważna, i podlega egzekucji jeszcze przed rozpoznaniem odwołania czy skierowaniem sprawy do sądu administracyjnego.
W świetle powyższego, biorąc pod uwagę brak jednolitej wykładni nowych przepisów, administracyjny tryb nakładania kar, oraz ich surowość, Okręg PZW w Nowym Sączu odradza wędkowanie w tym okresie. Osoby, które mimo wszystko zdecydują się na wyjazd na ryby robią to na własną odpowiedzialność. Powinny wtedy łowić jednoosobowo na odludnych, dzikich fragmentach łowisk z zielenią nieurządzoną, co zminimalizuje ryzyko naruszenia nowych przepisów.

Czytany 649 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 kwiecień 2020 09:26