Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury sprawozdania, podsumowującego działalność Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu w dziedzinie ochrony wód, za lata 2009-2013. Jednocześnie przypominamy, że w komisji ochrony wód, działającej przy ZO w Nowym Sączu, mieliśmy też swojego reprezentanta: Łukasza Kosibę i to sprawozdanie jest odzwierciedleniem także pracy Łukasza.

Tekst sprawozdania dostępny jest w załączniku poniżej.

Dział: Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Okręgu PZW w Nowym Sączu. Dokument podsumowuje pracę Zarządu Okręgu w roku 2013.

Sprawozdanie jest dostępne w załączniku poniżej.

Dział: Aktualności
piątek, 27 luty 2015 00:00

Sprawozdanie Okręgu za rok 2014

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działaności Okręgu PZW w Nowym Sączu za rok 2014. Sprawozdanie dostępne do pobrania w załączniku poniżej.

Dział: Aktualności

Czas biegnie nieubłaganie i pora podsumować rok 2016 na stawach. To był rok ciężkiej, ale satysfakcjonującej pracy dla Koła PZW „Miasto Gorlice". Po tym jak w ubiegłym roku otrzymaliśmy to łowisko pod opiekę zdecydowaliśmy się na nadanie mu nowej formy i nowej jakości. Ponieważ najlepiej do wyobraźni przemawiają zdjęcia oraz krótkie informacje, poniżej przedstawiamy to co udało się nam osiągnąć począwszy od początku minionego roku kalendarzowego:

1. Zainstalowano krześliska dla umożliwienia rybom odbycia naturalnego tarła na stawie nr 1

2. Rozprowadzono ogółem 230 znaków na wędkowanie na stawach

3. Przeprowadzono remont stawu nr 2 , a w tym:

- uporządkowano sytuację prawną
- uzyskano 50% wsparcie finansowe Okręgu PZW NS
- zgromadzono oferty na remont i wybrano najkorzystniejszą opcję
- udrożniono mnich na stawie nr 2
- wykonano nową pokrywę/kratę mnicha
- spuszczono wodę
- wykonano odłowy
- przeprowadzono remont
- zalano nowy staw
- wyplantowano i obsiano trawą 2 brzegi
- dokonano zarybień obu stawów na ponad 1,5 tony ryb

Koszty remontu (odmulenie, infrastruktura) wyniosły około 60 tys zł 

4. Zainstalowano na stawie nr 1 nowe ławeczki do siedzenia dla wędkarzy (łącznie „oławeczkowana" jest ponad połowa długości brzegów stawu)  

5. Zlecono instalacje kabiny WC wraz z serwisem w m-c kwiecień - październik

6. Wykonano i zamontowano na obu stawach, zimochowie i drodze dojazdowej tablice informacyjne i ostrzegawcze

7. Wykarczowano zakrzaczenia na grobli między stawami i na zimochowie  
 
8. Dwukrotnie remontowano drogę dojazdową na stawy 

9. Wykonano dojęcie do mnicha na stawie nr 1 

10. Sporządzono nowy regulamin łowiska który będzie obowiązywał w roku 2017 

11. Uzyskano zgodę Okręgu na dopuszczenie wędkarzy Porozumienia Kół na łowisko na zasadach jak dla wędkarzy Okręgu Sądeckiego 

12. Regularnie (kilkanaście razy w tygodniu) kontrolowano łowiących 

13. Regularnie zbierano śmieci 

14. Regularnie koszono brzegi 

15. Odmulano regularnie ujęcie wody dla stawów 

16. Rozegrano na stawach czterokrotnie zawody wędkarskie (2x „wakacje z wędką", Mistrzostwa Spławikowe oraz Puchar Prezesa) 

17. Wykonano zarybienia w ilości: 
- karp 1.050,00 kg
- pstrąg tęczowy 280 ,00kg
- szczupak 30,00 kg
- amur 20 ,00kg
- okoń 300,00kg 
Łącznie: 1.680,00 kg  

Nie udało się nam:

1. Ściągnąć na łowisko łodzi do obsługi stawów

2. Wykonać zarybienia stawu nr 1 węgorzem (ogromne koszty) 

3. Wykonać ławeczki na całym stawie nr 1 

4. Odłowić (pomimo prób) agregatem elektrycznym sumy ze stawu nr 1 

5. Wyciąć drzew przeznaczonych do usunięcia z grobli (Drzewa zostaną usunięte przez specjalistyczną firmę tak aby nie dokonać żadnych szkód i zrobić to w sposób bezpieczny. Wstępny koszt wykonania prac 7tys zł) 

6. Dokonać zarybień karasiem oraz sandaczem   

W miarę możliwości finansowych planujemy w roku 2017:

1. Powiększyć parking poprzez splantowanie i utwardzenie kruszywem

2. Wyremontować drogę dojazdową na stawy 
 
3. Zakończyć montażu ławeczek 

4. Splantować pozostałe brzegi stawu nr 2 i obsiać je trawą 

5. Wykonać ogrodzenie brzegu stawu nr 2 za zimochowem 

Mamy nadzieję że rok 2016 wędkarze łowiący na Kobylance zapamiętają jako rok zmian, a my ze swojej strony będziemy starali się w przyszłości utrzymać wysoki standard łowiska. Już w tej chwili łowiący mogą zobaczyć, że popularność łowiska przekłada się wprost - drugi rok z rzędu, na wzrost zarybień. Choć start stawu nr 2 wymagał (i nadal wymaga) większych nakładów na zarybienia to docelowo należy się spodziewać ustabilizowania zarybień całego łowiska na poziomie zbliżonym do 1 tony rocznie. Ważne jest przy tym to, że zarybienia były w tym roku dzielone w miarę równomiernie na dwa stawy (tak będzie pewno jeszcze w roku przyszłym). Kiedy pogłowie ryb na stawie nr 2 objętym zasadą „złów i wypuść" będzie stabilne, ciężar zarybień przeniesie się na staw nr 1 (skąd rybę można zabierać zgodnie z limitami w zezwoleniu). Od tej reguły odchodzić będą jedynie zarybienia pstrągiem tęczowym - w tym przypadku większość ryby trafiać będzie na staw nr 2. Wpływ na to co obecnie pływa w łowisku ma obok zarybień także wprowadzony regulamin z zmniejszonymi limitami i oczywiście systematyczne kontrole OSR i SSR. Wszelkie wydatki związane z łowiskiem są ujęte w preliminarzu który w oparciu o tegoroczne doświadczenia oraz nowe stawki składki uzupełniającej na to łowisko określi ramy działania w 2017r. W przypadku zarybień w 2017r wstępnie zaplanowano następujące ilości: 400kg karpia, 200kg pstrąga tęczowego, 20kg szczupaka, 20 kg sandacza, 200 kg karasia.

Łowiących karpie z całą pewnością zainteresuje również fakt że od 2017 roku zarybienia tą rybą w 80% obejmą „kroczka" czyli rybę około 20cm długości nie dłuższą. Pozwoli to po pierwsze na wpuszczenie większej ilości sztuk ryb (niewiele mniejszej jak w minionym roku), po wtóre wykluczy wyławianie większości ryb w dwa tygodnie po wpuszczeniu z czym, niestety mieliśmy do czynienia niedawno.

Pomimo deklarowanego przeze mnie na początku roku zatrzymywania zezwoleń osobom łamiącym regulamin w roku 2016 takich zatrzymań nie było. Nie mniej należy liczyć się z tym że okres przejściowy minął i odtąd będziemy bezwzględnie eliminować z łowiska osoby nie podporządkowujące się ogólnie przyjętym zasadom. Podobnie ucywilizowaniu łowiska służy jego „bogate" oznakowanie. Poza oczywistymi względami informacyjnymi dla wędkarzy zamontowane tablice mają pomóc eliminować z łowiska osoby postronne które przyjeżdżają tam wyłącznie w celach „prokreacyjno-alkoholowych". Tu od razu uprzedzam że nikt nie wygania z obiektu osób chcących spacerować czy wypocząć - pod warunkiem, że nie są uciążliwe i nie pozostawiają po sobie góry śmieci (!)

Wszystkim łowiącym na łowisku Kobylanka przypomnieć należy że opłacenie składek na Kobylankę na rok 2017 uwarunkowane jest zwrotem rejestru połowu z roku minionego. To ważne, bo po pierwszym, pełnym roku użytkowania tego łowiska musimy mieć choć przybliżoną informację co do ilości ryb faktycznie odławianych ze stawu.

Konkludując, trzeba powiedzieć z przykrością że pomimo wielu próśb z naszej strony w pracach na stawach uczestniczyło zaledwie kilkanaście osób spośród blisko 700 wędkarzy naszego Koła. Osoby te pracowały społecznie. Zarząd Koła postanowił natomiast uhonorować tylko jedną osobę - Kol Jana Wójcika, za długoletnie poświęcenie stawom czasu, pracy i serca. W drodze uchwały Kol Jan otrzyma bezterminowe zezwolenie na połów na stawach począwszy od 2017roku. Pozostali pracujący na stawach nie będą z tego tytułu odnosić żadnych korzyści (poza niewątpliwą satysfakcją).

Wszystkim Wędkarzom życzymy aby nowy sezon obfitował w sukcesy wędkarskie, nie tylko na łowisku KOBYLANKA.

Dział: Aktualności

dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN Instytut Ochrony Przyrody PAN

Al. Mickiewicza 33 31-120 Kraków

SPRAWOZDANIE 

Analiza składu pokarmu kormoranów odstrzelonych w okresie X 2010-II 2011 w oparciu o zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

na wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu 

W dniu 4.03.2011 r. do Instytutu Ochrony Przyrody PAN dostarczono do analizy 17 żołądków kormoranów pobranych od odstrzelonych ptaków. Według zamieszczonych informacji większość ptaków (12 os.) odstrzelono na rzece Dunajec (Harklowa, Tylmanowa, Łopuszna i Sromowce Wyżne), a 5 os. na Zbiorniku Czorsztyńskim. Znalezione w żołądkach niestrawione ryby były mierzone, a w strawionych resztkach wyszukiwano elementów diagnostycznych takich jak zęby gardłowe, płytki żarnowe, otolity, kości szczękowe i żuchwowe mogących posłużyć identyfikacji gatunkowej ryb. Długość całkowitą ryb określano na podstawie wzorów regresji w oparciu o pomiary elementów diagnostycznych. Wyniki zaprezentowano dla całego zebranego materiału oraz w dwóch grupach: 1) rzeka, 2) zbiornik. W żołądkach odstrzelonych kormoranów stwierdzono 6 gatunków ryb, przy największej liczebności płoci Rutilus rutilus i klenia Leuciscus cephalus (Tabela 1). Sześć żołądków okazało się pustych.

W żołądkach kormoranów z rzeki Dunajec stwierdzono obecność 13 ryb z 5 gatunków. Były to kleń (4 os.), pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario (4 os.), płoć (3 os.), brzanka Barbus meridionalis petenyi (1 os.) i świnka Chondrostoma nasus (1 os.). Zakres długości całkowitej zjedzonych ryb wynosił od 15 do 37 cm. Największymi zjedzonymi rybami były świnka o długości całkowitej 37 cm oraz klenie, których długość całkowita wynosiła 34,5 cm i 34 cm. W żołądkach kormoranów odstrzelonych na Zbiorniku Czorsztyńskim stwierdzono obecność 6 ryb z 3 gatunków. Były to okoń Perca fluviatilis (4 os.), płoć (2 os.) i kleń (1 os.). Zakres długości całkowitej zjedzonych ryb wynosił od 6 do 27 cm. Największymi zjedzonymi rybami był kleń o długości całkowitej 27 cm oraz płoć o długości całkowitej 21,5 cm.

Uwzględniając udział poszczególnych gatunków w żołądkach ptaków stwierdzono, że w pokarmie kormoranów odstrzelonych na Dunajcu przeważał ilościowo kleń, pstrąg potokowy (po 31%) i płoć (27%). Udział brzanki i świnki był niewielki. W pokarmie kormoranów odstrzelonych na Zbiorniku Czorsztyńskim przeważał ilościowo okoń. Obecność okonia stwierdzono tylko w pokarmie kormoranów odstrzelonych na Zbiorniku Czorsztyńskim. Natomiast obecność pstrąga potokowego, brzanki i świnki stwierdzono wyłącznie w pokarmie kormoranów odstrzelonych na Dunajcu. Jest to zrozumiałe ponieważ są to gatunki reofilne. W analizowanych żołądkach nie stwierdzono obecności lipienia Thymallus thymallus. Z punku widzenia interesów użytkownika rybackiego (PZW Nowy Sącz) konfliktogenne może być żerowanie kormoranów na pstrągu potokowym. Określenie wielkości presji na ten gatunek wymaga jednak specjalistycznych badań. 

Tabela 1. Skład gatunkowy ryb wraz z liczbą stwierdzonych osobników i miejscem w oparciu o analizy żołądków kormoranów pozyskanych na rzece Dunajec i na Zbiorniku Czorsztyńskim w okresie X 2010-II 2011. 

L.p.

Gatunek

Liczba osobników

Miejsce

1

Płoć

Rutilus rutilus

5

rzeka

zbiornik

2

Kleń

Leuciscus cephalus

5

rzeka

zbiornik

3

Okoń

Perca fluviatilis

4

zbiornik

4

Pstrąg potokowy

Salmo trutta m. fario

4

rzeka

5

Brzanka

Barbus meridionalis petenyi

1

rzeka

6

Świnka

Chondrostoma nasus

1

rzeka

 Opracował: Robert Gwiazda

Dział: Artykuły

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z gospodarowania na łowisku w Kobylance w roku 2017. Sprawozdanie można przeczytać klikając poniżej w link: "pobierz załącznik".

 

Dział: Aktualności