W związku z działalnością bobrów, które podcięły dwa sporej wielkości drzewa, jesteśmy zmuszeni wyłączyć z wędkowania część brzegu na stawie nr 2. W tym stanie stanowią realne zagrożenie dla ludzi przebywających na brzegu a w związku z tym, że znajdują się na terenie prywatnym interwencja właściwych służb jest utrudniona.

Prosimy o bezwzględne respektowanie zakazu wstępu na oznakowany teren.

Dział: Aktualności