Wyświetlenie artykułów z etykietą: koronawirus

piątek, 17 kwiecień 2020 17:46

Łowisko w Kobylance od 20 kwietnia znów dostępne

W związku ze zniesieniem części obostrzeń sanitarnych, z dniem 20 kwietnia od godziny 12.00 ponownie otwieramy łowisko na stawach w Kobylankce.

Jednocześnie informujemy że:
- obowiązują wszelkie wymogi sanitarne wprowadzone przez Ministra Zdrowia, w tym obowiązek używania maseczek i utrzymania odległości pomiędzy użytkownikami łowiska nie mniejszej niż 2m
- Straż Rybacka będzie szczególną uwagę zwracać na porządek nad wodą, osoby dokonujące połowu w miejscu zaśmieconym muszą liczyć się z utratą zezwolenia. Przed przystąpieniem do połowu, wędkarz ma obowiązek uprzątnąć stanowisko i zostawić je również posprzątane. Do czynności związanych ze sprzątaniem używamy rękawiczek! Na chwilę obecną łowisko jest POSPRZĄTANE
- od miesiąca maja na łowisku będzie funkcjonowała toaleta. Będzie regularnie sprzątana i odkażana, ale pomimo to osoby z niej korzystające mają obowiązek odkażenia ubikacji po sobie - płyn do odkażania będzie dostępny w toalecie.
- Łowisko dostępne będzie wyłącznie dla wędkarzy i osób im towarzyszących, osoby postronne będą z terenu łowiska wypraszane.

Prosimy o wyrozumiałość, sytuacja w której obecnie jesteśmy wymusza na nas podjęcie szczególnych środków ostrożności.

Dział: Aktualności
czwartek, 02 kwiecień 2020 09:17

Ważne! Komunikat okręgu PZW w Nowym Sączu

Poniżej przytaczamy komunikat okręgu PZW w Nowym Sączu, opublikowany na stronie okręgu w dniu 02-04-2020, związany z bieżącą sytuacją epidemiologiczną.

W związku z wprowadzeniem w dn. 1.04.2020 r. przez Radę Ministrów nowych ograniczeń, związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, Okręg PZW w Nowym Sączu zaleca wędkarzom powstrzymanie się od uprawiania wędkowania w okresie obowiązywania nowych obostrzeń.

Odpowiadając na liczne pytania dotyczące legalności połowu ryb w tym czasie informujemy, że interpretacja omawianych przepisów z zakresu bezpieczeństwa publicznego leży w gestii odpowiednich organów państwowych - policji, sanepidu, sądów administracyjnych. W świetle nowego rozporządzenia Rady Ministrów niedopuszczalne jest:
1) przebywanie, a więc również wędkowanie, na /pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenach zieleni (w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż/);
przez tereny zieleni, zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy o ochronie przyrody rozumie się: "/tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym";
powyższe oznacza, że wszelkie pokryte roślinnością tereny urządzone są objęte zakazem przebywania (w szczególności stawy czy łowiska w miastach); taki zakaz nie dotyczy jedynie lasów czy zupełnie "dzikich", odludnych i nieurządzonych terenów pokrytych roślinnością;
2) przemieszczanie się, a więc również wędkowanie, osób do 18 roku życia bez osoby dorosłej;
3) przemieszczanie się w innych celach niż zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (oraz inne przypadku wymienione w rozporządzeniu: zawodowe, wolontariat COVID, kult religijny);
dosłowne brzmienie tego ograniczenia może sugerować całkowity zakaz wędkowania, jednakże przepis ten funkcjonował już przed 1.04 br. w takim samym brzmieniu i był interpretowany jako niezakazujący wędkowania z dokładnie takich samych przyczyn jak spacery, bieganie czy jazda na rowerze (higiena psychiczna);
nie można jednakże wykluczyć, że policja na tle nowego rozporządzenia ten sam zapis będzie interpretować bardziej restrykcyjnie, a wszelkie dłuższe wyjścia (jak w przypadku wędkarstwa) będą uważane za przekraczające niezbędną potrzebę.
Należy również podkreślić, że naruszenie zasad związanych z
zapobieganiem COVID, zgodnie z nowym art. 48a ust. 1 ustawy o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi grozi wymierzeniem przez sanepid administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 5000-30.000 zł, która jest nakładana decyzją, podlegającą natychmiastowemu wykonaniu z chwilą jej doręczenia. Sankcja jest więc bardzo poważna, i podlega egzekucji jeszcze przed rozpoznaniem odwołania czy skierowaniem sprawy do sądu administracyjnego.
W świetle powyższego, biorąc pod uwagę brak jednolitej wykładni nowych przepisów, administracyjny tryb nakładania kar, oraz ich surowość, Okręg PZW w Nowym Sączu odradza wędkowanie w tym okresie. Osoby, które mimo wszystko zdecydują się na wyjazd na ryby robią to na własną odpowiedzialność. Powinny wtedy łowić jednoosobowo na odludnych, dzikich fragmentach łowisk z zielenią nieurządzoną, co zminimalizuje ryzyko naruszenia nowych przepisów.

Dział: Aktualności
środa, 01 kwiecień 2020 20:47

Komunikat Prezesa ZG PZW

Poniżej komunikat Prezesa ZG PZW, dotyczący aktualnej sytuacji.

Od 1 kwietnia br. Rząd Polski wprowadził kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od tego dnia do odwołania m.in. każda osoba do 18 roku życia z domu może wyjść tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, plaże, hotele i miejsca noclegowe będą zamknięte. Czyli ograniczenia dotyczą korzystania m.in z terenów zielonych pełniących funkcje publiczne.

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego prosi o powstrzymanie się od uprawiania wędkarstwa.

 Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego wywiązując się ze zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa przeprowadzają zarybienia, a Społeczna Straż Wędkarska prowadzi działania ochronne.

Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów i pozostanie w domach.

Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa.

Apelujemy o przestrzeganie przepisów wydawanych przez organa administracji państwowej i samorządowej.

 Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!

 

 Prezes Zarządu Głównego

 Teodor Rudnik

Jednoczensie informujemy, że w przypadku wyjścia nad wodę istnieje zagrożenie potraktowania tego faktu przez policję jako złamanie rozporządzenia i nałożenie mandatu w wysokości od 5 tyś zł.

Dział: Aktualności

Aktualizacja komunikatu opublikowana 17-04-2020, dostępna jest tutaj....


Informujemy, że od dnia 1 kwietnia łowisko w Kobylance zostaje zamknięte do odwołania, łowienie jest całkowicie zabronione.

Decyzja podyktowana jest naszą interpretacją dzisiejszego rozporządzenia Rady Ministrów, które wprowadza kolejne ograniczenia w poruszaniu się, związane z sytuacją epidemiologiczną. Ze względu na konsekwencje administracyjne, grożące osobom nie przestrzegającym wprowadzanych ograniczeń prosimy o bezwzględne ich przestrzeganie.

Jeśli chodzi o pozostałe wody, na których gospodaruje okręg PZW w Nowym Sączu, komunikaty prosimy śledzić na bieżąco na stronie: http://www.pzwns.info.pl/

Dział: Aktualności
sobota, 21 marzec 2020 13:48

Ograniczenie godzin wnoszenia składek

W związku ze skróceniem godzin otwarcia sklepu Big Fish informujemy, że skałdki członkowskie, składki na ochronę i zagospodarowanie wód a także łowisk specjalnych, będzie można wnosić od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9-13.

Ograniczenie będzie obowiązywać do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie przypominamy, że składki na ochronę i zagospodarowanie łowiska w Kobylance można wnosić elektronicznie, za pomocą systemu udostępnionego przez okręg PZW w Nowym Sączu, który jest dostępny pod tym adresem.

Dział: Aktualności
niedziela, 15 marzec 2020 19:09

Zawieszenie imprez sportowych - do odwołania

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w kraju, informujemy o zawieszeniu do odwołania wszystkich imprez sportowych, których przeprowadzenie planowaliśmy w nadchodzącym sezonie. Mamy nadzieję, że w przypadku unormowania się sytuacji uda nam się wspólnie spotkać nad wodą.

Pozdrawiamy serdecznie, życząc jednocześnie dużo zdrowia i spokoju.

Dział: Aktualności